Từ khóa:

#Hạ Long
Tìm thấy 126 kết quả
Khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023

Khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023

(PLO)- Trong lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long được kỳ vọng góp phần phát triển sâu rộng, hiệu quả của mối quan hệ Hokkaido – Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam - Nhật Bản nói chung.