Hà Nội muốn có cơ chế tương tự TP.HCM

Sáng 15-1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2019.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã triển khai quyết liệt và cơ bản sắp xếp xong tổ chức bộ máy, được Trung ương và dư luận đánh giá cao. 

Hà Nội muốn có cơ chế tương tự TP.HCM ảnh 1

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2019.

Trong đó, đơn vị sự nghiệp thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 (giảm 121 đơn vị); đơn vị sự nghiệp cấp huyện giảm từ 206 xuống còn 96 (giảm 110 đơn vị). Thành phố cũng sắp xếp xong 70 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 Ban quản lý dự án.

Về tinh giản biên chế, theo Giám đốc Sở Nội vụ, thành phố đã tinh giản được 1.855 biên chế, gồm: 630 biên chế công chức, 908 viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Cạnh đó, thành phố cũng xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế…

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ kiến nghị phân cấp cho Hà Nội được quyết định việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, đảm bảo quán triệt nghiêm túc Nghị quyết TƯ 6 khóa 12; điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, quyết định vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đặc biệt, Hà Nội cũng kiến nghị cho phép được thực hiện cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, tương tự cơ chế dành cho TP.HCM đã được Quốc hội thông qua.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, việc quản lý, giao biên chế hành chính hiện nay chưa phù hợp với thực tiễn của các đô thị đang phát triển rất nhanh như Hà Nội và TP.HCM, khi đây là nơi có khối lượng công việc rất lớn, tính chất phức tạp, nhạy cảm ngày càng cao.

Dẫn chứng, ông Sáng cho hay, Hà Nội có dân số gần 8 triệu người, đứng thứ 2 cả nước, mỗi năm có thêm 70 vạn người nhập cư, số lượng giao dịch hành chính lớn với trung bình hơn 4 triệu hồ sơ hành chính mỗi năm.

“Mặc dù có cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin mức độ 3 và 4, xong việc liên tục giảm biên chế hành chính là một điều hết sức khó khăn trong cân đối, bố trí biên chế đúng vị trí việc làm đã được xây dựng, công chức chịu sức ép lớn về khối lượng công việc được giao”, ông Sáng nói.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng kiến nghị Trung ương nghiên cứu việc cắt giảm biên chế hành chính cơ học hàng năm, hoặc có cơ chế cho địa phương dùng nguồn thu tăng thêm để sử dụng công chức hợp đồng có thời hạn đối với một số vị trí để đáp ứng ngay yêu cầu của hoạt động công vụ.

Ngoài ra, Hà Nội cũng kiến nghị Trung ương có cơ chế, chính sách để chuyển sang tự chủ đối với khối giáo dục, để không ảnh hưởng đến an sinh xã hội mà vẫn đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế.

Đặc biệt, để có thể sớm phát triển các quận đang đô thị hóa thành quân với quy hoạch hiện đại, bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, Hà Nội kiến nghị Trung ương bổ sung cơ chế được áp dụng ngay bộ máy như mô hình quận (không làm tăng đơn vị hành chính) để sớm áp dụng quản lý theo đô thị như xây dựng, quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị… thay vì để các huyện tự phát thực hiện cho đến khi đủ tiêu chí theo quy định.

“Nếu bốn huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm sớm thành quận, theo định hướng quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, sẽ giảm được 164 cán bộ chuyên trách, hơn 2.000 đại biểu HĐND cấp phường xã”, ông Sáng nói.

Số lượng Tổng cục tăng

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, sau một năm thực hiện nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, số lượng vụ và tương đương thuộc bộ là 248 tổ chức (giảm 12 tổ chức); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị (giảm 8).

Tuy nhiên, số lượng cục thuộc bộ, ngang bộ là 125 tổ chức (tăng 7); con số ở cấp tổng cục là 29, tăng 2 (gồm Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương và Tổng cục Phòng chống thiên tai - Bộ NN&PTNT).

Ngoài ra, số lượng vụ, cục thuộc các tổng cục cũng có nhiều biến động. Cụ thể, số lượng cấp vụ thuộc tổng cục là 219 tổ chức, tăng 6; cục và tương đương thuộc tổng cục là 102 tổ chức, tăng 2; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục 128, tăng 5 đơn vị.

Tính đến thời điểm cuối 2018, số lượng ban (vụ) thuộc cơ quan Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1; đơn vị sự nghiệp là 154 tổ chức, giảm 37.

Cũng theo Bộ, trong ba năm 2016-2018, số biên chế công chức của các bộ, ngành, địa phương đã giảm hơn 12.400 người; số lượng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập giảm gần 74 nghìn người.

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5,5 nghìn người; biên chế sự nghiệp giảm 39 nghìn người.