Hà Nội phát nhiều hồ sơ cho người tự ứng cử ĐB Quốc hội

Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND TP Hà Nội khoá XVI cho biết tính tới nay điểm tiếp nhận hồ sơ của Hà Nội (đặt tại Sở Nội vụ) đã phát ra 15 bộ hồ sơ cho người tự ứng cử ĐBQH khóa XV; 7 bộ hồ sơ cho người tự ứng cử ĐB HĐND TP khoá XVI. 

“Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND TP được tiếp tục đến 17 giờ ngày 14-3, theo đúng hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Sau khi hoàn nhận hồ sơ ứng cử, chậm nhất vào ngày 19-3, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội sẽ triệu tập hội nghị Hiệp thương lần thứ hai” - bà Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, trưởng tiểu ban tuyên truyền - Uỷ ban bầu cử Hà Nội cho biết.

Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV tại Hà Nội. Ảnh: TP

Theo kết quả hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử, số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TP Hà Nội được phân bổ là 29 đại biểu và sẽ có 59 người dự kiến được giới thiệu tham gia ứng cử. 

Trong số 29 đại biểu được phân bổ cho Hà Nội có 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do thành phố giới thiệu. Hà Nội sẽ có 10 đơn vị bầu cử ĐBQH khoá XV.

Về ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI, qua hiệp thương đã giới thiệu 190 người để bầu 95 đại biểu. Đối với HĐND cấp huyện, số người được giới thiêụ là 2.091 để bầu ra 1.054 đại biểu; cấp xã giới thiệu 21.342 người để bầu ra 10.814 đại biểu.

Hà Nội cũng chốt lại 30 đơn vị bầu cử ĐB HĐND TP, 269 đơn vị bầu cử ĐB HĐND quận, huyện, thị xã và 3.056 đơn vị bầu cử ĐB HĐND xã, thị trấn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm