Hà Nội: Từ 10-3, nhiều cơ quan làm việc cả sáng thứ Bảy

Theo đó, từ ngày 10-3, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần gồm: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.

Các cơ quan của trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố cũng sẽ tổ chức tương tự.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần tại UBND xã. 

Các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở TN&MT cũng căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần...

“Việc bố trí cán bộ để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cần khoa học để không tăng thêm biên chế” - quyết định nêu rõ. 

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.