Hà Nội: Từ 10-3, nhiều cơ quan làm việc cả sáng thứ Bảy

Theo đó, từ ngày 10-3, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần gồm: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.

Các cơ quan của trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố cũng sẽ tổ chức tương tự.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần tại UBND xã. 

Các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở TN&MT cũng căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần...

“Việc bố trí cán bộ để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cần khoa học để không tăng thêm biên chế” - quyết định nêu rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm