Hà Tĩnh còn tồn kho hơn 2.000 tấn hải sản

Trong đó, huyện Lộc Hà nhiều nhất với hơn 1.826 tấn, huyện Cẩm Xuyên hơn 72 tấn, thị xã Kỳ Anh hơn 60 tấn, huyện Thạch Hà hơn 16 tấn.

Trong số hải sản tồn kho trên, tổng khối lượng sản phẩm đã kiểm nghiệm đảm bảo an toàn thực phẩm là hơn 960 tấn. Số đã kiểm nghiệm không đảm bảo an toàn, phải tiêu hủy hơn 217 tấn.

Về phương hướng giải quyết, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, cho biết UBND cấp huyện thành lập hội đồng kiểm kê tại các kho cấp lạnh, thực hiện việc kiểm kê, phân loại. Đối với hải sản có giấy xác nhận không đảm bảo của các cơ quan chức năng thì thực hiện việc tiêu hủy và bồi thường 100% theo đơn giá của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với hải sản đảm bảo an toàn thực phẩm, có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng thì thực hiện hỗ trợ 30% giá trị.