Hà Tĩnh: Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 24 cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý

(PLO)- Đợt 1 năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý năm 2024.

24-can-bo.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định cho cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm. Ảnh: HTTV.

Việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ ở Hà Tĩnh căn cứ Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 15-QĐ/TU ngày 22-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý; Kế hoạch số 248 ngày 8-4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024; quyết nghị tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 19-4.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành các thông báo, quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, cho chủ trương về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2024 gồm 24 cán bộ:

1, Điều động ông Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

2, Điều động ông Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

3, Điều động ông Bùi Xuân Thập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

4, Điều động ông Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

5, Điều động ông Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH để Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh.

6, Điều động ông Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Sở Công thương để Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh.

7, Điều động ông Nghiêm Sỹ Đống, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Đài PT&TH tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài PT&TH tỉnh Hà Tĩnh.

8, Luân chuyển bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Huyện ủy Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

9, Điều động ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh đến nhận công tác tại Sở VH-TT&DL để Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

10, Điều động ông Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

11, Điều động ông Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Huyện ủy Nghi Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020-2025.

12, Điều động ông Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Sở KH&CN để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh.

13, Luân chuyển ông Trần Nguyên Thọ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Huyện ủy Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

14, Luân chuyển ông Phan Thành Biển, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Thị ủy Kỳ Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.

15, Luân chuyển ông Nguyễn Huy Trọng, Phó Giám đốc Sở KH&CN đến nhận công tác tại Thị ủy Kỳ Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025.

16, Điều động bà Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028 đến nhận công tác tại Hội LHPN tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

17, Điều động bà Tăng Thị Linh Chi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

18, Điều động ông Mai Lê Thuộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh.

19, Điều động bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027.

20, Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

21, Giới thiệu ông Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ứng cử để bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.

22, Giới thiệu ông Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.

23, Bổ nhiệm ông Hồ Đức Đàn, Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

24, Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Lê Nam, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nhận nhiệm vụ từ đầu tháng 5-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm