Hải Phòng: KCN hoạt động nhiều năm mới có quyết định thành lập

Trong số này có tám KCN hoạt động từ nhiều năm qua nhưng chưa có quyết định thành lập, trong đó có KCN Nam Cầu Kiền (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã hoạt động từ năm 2008 tới nay. Việc rà soát ra quyết định thành lập các KCN này được thực hiện sau khi một doanh nghiệp (DN) liên doanh nhập khẩu thiết bị bị ách tắc do thiếu thủ tục.

Trước đó, tháng 6-2020, Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật (VJE) đầu tư nhà máy tại KCN Nam Cầu Kiền có văn bản đề nghị UBND TP Hải Phòng xem xét vì KCN chưa có quyết định thành lập khiến DN gặp khó khi nhập khẩu thiết bị. Cụ thể, Công ty VJE thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy trên diện tích 3 ha tại lô CN2 KCN Nam Cầu Kiền theo giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế Hải Phòng cấp ngày 14-8-2019. Để thực hiện dự án, công ty cần nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng từ nước ngoài.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, DN này được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo Luật Thuế xuất nhập khẩu. Căn cứ theo Nghị định 118/2015, Công ty VJE đầu tư vào KCN được thành lập theo quy định của Chính phủ nên thuộc đối tượng được ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4-2020, khi DN này thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị về triển khai dự án thì hàng hóa được ưu đãi về thuế bị ách tại cảng Hải Phòng. Lý do là KCN Nam Cầu Kiền chưa có quyết định thành lập theo quy định nên DN đầu tư vào đây chưa đủ điều kiện được ưu đãi. Việc hàng hóa về cảng không được giải phóng khiến DN phát sinh nhiều chi phí lưu kho bãi, chậm tiến độ đầu tư của dự án.

Thực hiện rà soát lại trình tự thủ tục, BQL Khu kinh tế Hải Phòng xác định việc thành lập KCN phải có giấy chứng nhận đầu tư và quyết định thành lập KCN do UBND cấp tỉnh ban hành. KCN Nam Cầu Kiền được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2008 nhưng sau 12 năm vẫn chưa có quyết định thành lập. Lý do là chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục để quyết định thành lập KCN theo quy định.

Ngoài KCN Nam Cầu Kiền, BQL Khu kinh tế Hải Phòng xác định trên địa bàn TP còn có bảy KCN khác cũng chưa có quyết định thành lập. Đó là các KCN Tràng Duệ, khu phi thuế quan Nam Đình Vũ, KCN Nam Đình Vũ, KCN và dịch vụ hàng hải, khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, KCN MP Đình Vũ, KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Để khắc phục thiếu sót này, BQL khu kinh tế cho rằng cần phải ra quyết định thành lập các KCN. Theo quy định, việc ra quyết định thành lập KCN được thực hiện theo Điều 13 Nghị định 82/2018. Theo đó, trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày các văn bản cần thiết được ban hành, BQL khu kinh tế trình UBND TP thành lập KCN.

Tuy nhiên, theo BQL Khu kinh tế Hải Phòng, các dự án hạ tầng KCN trên địa bàn TP đã được cấp giấy về đầu tư từ nhiều năm trước, thậm chí có nơi từ năm 1994. Đến nay, các giấy này đã được điều chỉnh nhiều lần bởi nhiều cơ quan BQL khu kinh tế không đủ tài liệu, cơ sở để tham mưu cho TP ra quyết định thành lập KCN theo quy định.

Vì vậy, BQL khu kinh tế đề nghị UBND TP Hải Phòng cho phép thực hiện thủ tục ra quyết định thành lập đối với các KCN như cấp mới theo quy định tại Điều 13 Nghị định 82/2018. Trên cơ sở tham vấn của Sở Tư pháp, BQL Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp với cơ quan nhà nước có liên quan và nhà đầu tư đề nghị cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan để trình UBND TP ra quyết định thành lập.

Ngày 30-9 vừa qua, UBND TP đã ra quyết định thành lập 10 KCN, trong đó có tám KCN đã hoạt động thiếu quyết định thành lập và hai quyết định thành lập mới đối với KCN An Dương và KCN Tràng Duệ giai đoạn 2. “Theo quy định, sau khi Thủ tướng chấp nhận dự án, phê duyệt quy hoạch thì phải có thủ tục ra quyết định thành lập KCN. Tuy nhiên, do trước đây thiếu thủ tục này nên BQL khu kinh tế đã rà soát, lập hồ sơ trình UBND TP ra quyết định theo đúng quy định” - một cán bộ BQL Khu kinh tế Hải Phòng cho biết.