Hải Phòng tăng tốc lộ trình 'nhất thể hóa'

Ngày 31-10, Thành ủy Hải Phòng cho biết TP này đã thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng quận/huyện ủy với văn phòng HĐND-UBND tại quận Hồng Bàng và huyện An Dương.

Hải Phòng tăng tốc lộ trình 'nhất thể hóa' ảnh 1

Quận Hồng Bàng thí điểm hợp nhất Văn phòng Quận ủy với Văn phòng HĐND-UBND quận.

Theo Thành ủy Hải Phòng, hiện đã có chín trong tổng số 15 quận/huyện xây dựng xong đề án thí điểm hợp nhất văn phòng. Sau khi thí điểm tại Hồng Bàng và An Dương, Hải Phòng sẽ tiếp tục hợp nhất ở các quận /huyện còn lại.

Tính đến nay, toàn bộ quận/huyện ở Hải Phòng đã thực hiện trưởng Ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Có 11 quận/huyện đã xây dựng đề án trưởng Ban Dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ, trong đó có sáu quận/huyện đã triển khai.

Tại huyện Kiến Thụy đã thực hiện thí điểm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là chánh Thanh tra, trưởng Ban Tổ chức đồng thời là trưởng Phòng Nội vụ.

Ở cấp cơ sở, Hải Phòng đã bố trí bí thư kiêm chủ tịch tại sáu phường, xã, thị trấn gồm Đằng Hải (Hải An), Lê Thiện (An Dương), Gia Minh (Thủy Nguyên), Đại Hợp, Thuận Thiện (Kiến Thụy), Toàn Thắng (Tiên Lãng).

Mới đây, Hải Phòng tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện tại An Lão và An Dương. Như vậy, cùng với huyện đảo Bạch Long Vĩ đã thực hiện nhất thể hóa từ nhiều năm nay, Hải Phòng đã có ba huyện thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư - chủ tịch huyện.

Ông Lê Anh Quân, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện An Dương, cho biết ngoài việc giảm đầu mối con người, việc nhất thể hóa này bước đầu cho thấy công việc giải quyết sẽ nhanh hơn. Trước đây, khi huyện ủy ra chủ trương xong sẽ chỉ đạo UBND thực hiện nhưng bây giờ với vai trò bí thư, ông Quân vừa ra chủ trương cũng đồng thời thực hiện luôn.

“Trước đây bí thư, chủ tịch riêng. Nếu chủ trương ra chưa sát thì có chủ tịch phản biện, giờ mình vừa đề ra chủ trương vừa thực hiện nên phải thận trọng hơn để tránh sai sót” - ông Quân nói.

Theo Bí thư kiêm Chủ tịch huyện An Dương, giờ đây tại các cuộc họp giao ban hay giải quyết công việc của huyện An Dương, đại diện các ban đảng và phòng chuyên môn của ủy ban cùng tham gia để giải quyết.

Thành ủy Hải Phòng cho biết trong năm 2018 sẽ thí điểm sáp nhập các tổ dân phố, thôn xóm tại các quận Hồng Bàng, Lê Chân và huyện Tiên Lãng.

Theo lộ trình, tới năm 2021, toàn bộ quận/huyện sẽ thực hiện sáp nhập xong các thôn, tổ dân phố, đưa con số 2.570 thôn, tổ dân phố hiện nay xuống còn hơn 1.200 (giảm 51%).