Sẽ thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ở 10 địa phương?

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết về tên gọi, Đề án đưa ra ba phương án. Cụ thể, Văn phòng QH đề xuất tên gọi như phương án một là Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND cấp tỉnh tại địa phương. Văn phòng là cơ quan tương đương cấp Sở tại địa phương, trực thuộc UBND nhưng không phải là cơ quan chuyên môn.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Đề án đề xuất văn phòng chung có chánh Văn phòng, các phó chánh văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian thực hiện thí điểm, số lượng phó chánh văn phòng không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của văn phòng Đoàn đại biểu QH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất.

Kể từ năm 2020, số lượng Phó Chánh Văn phòng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá bốn người; đối với Hà Nội và TP.HCM không quá năm người.

Về số lượng phòng, đề án đề xuất địa phương được chủ động lựa chọn một trong hai phương án: Thành lập không quá 11 phòng và đơn vị theo đối tượng phục vụ, trong đó có 10 phòng có quy định cụ thể và một phòng đặc thù do cấp có thẩm quyền thành lập xem xét, quyết định theo yêu cầu đặc thù của địa phương.

Phương án còn lại là thành lập bảy phòng và đơn vị theo nội dung, tính chất công việc.

Văn phòng QH cũng kiến nghị Ủy ban Thường vụ QH ban hành Nghị quyết thí điểm hợp nhất ba văn phòng thành văn phòng giúp việc chung. Số lượng dự kiến đưa vào thực hiện thí điểm khoảng 10 tỉnh, thành phố, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, TP.HCM, Tây Ninh, Tiền Giang. Ngoài các địa phương trên, khuyến khích các tỉnh, thành phố còn lại tiếp tục tham gia thực hiện theo mô hình thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND.

Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến từ ngày 1-1-2019 đến hết 31-12-2019.

Trình bày ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết Ủy ban cơ bản tán thành với các đề xuất của Văn phòng QH. Tuy nhiên, liên quan đến chánh văn phòng và số lượng chánh văn phòng, ông Định cho  biết đa số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng các quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan đang được sửa đổi theo hướng tăng cường sự chủ động cho các địa phương, cơ quan được tự quyết định trên cơ sở “khoán cấp phó”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định

Vì vậy, việc Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH quy định “cứng” kể từ năm 2020, số lượng Phó Chánh Văn phòng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá bốn; đối với Hà Nội và TP.HCM không quá năm là chưa thật sự hợp lý.

Dự thảo nghị quyết chỉ nên xác định số lượng cấp phó của văn phòng sau khi hợp nhất không vượt quá số lượng cấp phó hiện có và giao cho địa phương xây dựng lộ trình để đến năm 2020 có số lượng phó chánh văn phòng theo quy định chung.

Liên quan đến số lượng phòng trực thuộc văn phòng chung, Ủy ban Pháp luật cho rằng dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH không cần thiết phải quy định quá cụ thể về cơ cấu tổ chức của văn phòng chung mà chỉ nên quy định số lượng tối đa của các đơn vị trực thuộc có thể là 10-11 phòng. Đồng thời, giao cho các địa phương chủ động quyết định căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của địa phương với yêu cầu là phải thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả tất cả nhiệm vụ mà ba văn phòng đang đảm nhiệm hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ngày mai, bắt đầu xử lý bùn thải ở Quy Nhơn

Ngày mai, bắt đầu xử lý bùn thải ở Quy Nhơn

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định phải mất ít nhất một tháng mới có thể xử lý hết lượng bùn thải khổng lồ tràn ra khu vực hạ lưu đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.