Hãng Moody's hạ bậc tín nhiệm dài hạn của Italy

Đây là lần hạ bậc xếp hạng tín nhiệm đầu tiên của Moody's đối với trái phiếu chính phủ Italy kể từ năm 1993. Mức A2 chỉ trên vùng không nên đầu tư 5 bậc.
 
Theo Moody's, những rủi ro dài hạn đã tăng lên đối với các nước trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu (eurozone) có mức nợ công lớn như Italy.

Môi trường thị trường bất ổn cùng rủi ro tâm lí đi xuống của nhà đầu tư có thể ngăn Italy tiếp cận các thị trường nợ công.
 
Hai nhân tố khác khiến Italy bị hạ bậc tín nhiệm là những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế đã tăng lên do các yếu kém trong cấu trúc kinh tế vĩ mô và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm, cùng với rủi ro thực thi và thời gian cần thiết để đạt được các mục tiêu củng cố tài khóa của chính phủ trước sự bấp bênh về kinh tế và chính trị./.

(Vietnam+)