Hàng ngàn doanh nghiệp, cá nhân trốn thuế tại TP.HCM

Theo đó, TTCP tập trung thanh tra những nội dung chủ yếu về công tác quản lý nợ thuế và nợ tiền đất; việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp; xử lý hóa đơn bất hợp pháp của cơ quan thuế TP.HCM.

Doanh nghiệp trốn thuế gia tăng tại TP.HCM

TTCP cho biết Cục Thuế TP.HCM là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành thuế cả nước về triển khai chính sách thuế mới, luôn có số thu ngân sách nhà nước đạt cao chiếm 1/4 số thu của cả nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Tuy nhiên, TTCP cũng chỉ rõ những hạn chế, sai phạm trong quản lý đối với Cục Thuế TP.HCM. Thứ nhất, kế hoạch thanh tra còn hàng loạt bất cập trong xây dựng kế hoạch không sát với thực tế, chưa ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm; phát hiện, xử lý vi phạm quy trình thanh tra chưa thực hiện nghiêm túc; tính tiền chậm đối với người nộp thuế bị xử lý qua thanh tra; công tác giải quyết hồ sơ chậm thời gian chiếm tỉ lệ 20% và 61% hồ sơ quá hạn một năm chưa kiểm tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Thứ hai, kết quả kiểm tra, xác minh hóa đơn phát hiện 13 doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn không đủ điều kiện để hoàn thuế. Việc đối chiếu xác nhận công nợ không thường xuyên, số liệu phản ánh nợ sai thực tế, kết quả kiểm tra thời điểm 30-9-2014 với số nợ thuế, tiền nộp chậm là 161 tỉ đồng. Đặc biệt cơ quan thuế theo dõi, quản lý đối với 844 trường hợp báo cáo hết dư nợ tại thời điểm trên với số tiền chậm là 19,4 tỉ đồng.

Thứ ba, TTCP cũng chỉ rõ vấn đề nợ thuế tại TP.HCM hằng năm đều tăng, nhất là các khoản nợ trên 90 ngày nhưng Cục Thuế TP.HCM đã không làm hết trách nhiệm thiếu biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế như không áp dụng biện pháp cưỡng chế, phong tỏa tiền từ tài khoản 25 doanh nghiệp.

Không áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế khác 82 doanh nghiệp dẫn đến số thuế không giảm mà ngày càng tăng, nhất là những khoản nợ thuế quá hạn 90 ngày tính thời điểm ngày 30-9-2014 là 10,6 tỉ đồng, chiếm 60% tỉ lệ nợ thuế.

TTCP cũng chỉ rõ tình trạng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn xảy ra trên phạm vi rộng đang trở nên phức tạp, nổi cộm gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Cụ thể qua kiểm tra, xác minh đối với 44 doanh nghiệp (bên mua) sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ.

Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc

Trước những vi phạm, thiếu sót đối với Cục Thuế TP.HCM, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính bổ sung quy định về giá tính thuế đối với các trường hợp bán hàng cho các cơ sở kinh doanh thương mại có quan hệ công ty mẹ, con, liên kết, đảm bảo đúng bản chất quan hệ kinh tế.

Kiến nghị Tổng cục Thuế triển khai các biện pháp quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh như hoạt động giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn.

Chỉ đạo Cục Thuế TP.HCM rà soát, xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với các hóa đơn bất hợp pháp theo thông báo của công an chuyển đến, chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý nếu vi phạm hình sự theo quy định của pháp luật.

Làm rõ trách nhiệm kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM có liên quan đến khuyết điểm đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân lãnh đạo để xảy ra thiếu sót, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về xử lý kinh tế, TTCP kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Cục Thuế TP.HCM xử lý truy thu, nộp về ngân sách nhà nước đối với 60 doanh nghiệp vi phạm 113,1 tỉ đồng. Truy thu về ngân sách đối với 844 trường hợp, tính thiếu tiền chậm nộp là 19,4 tỉ đồng. Đối với 21.377 trường hợp tính thiếu tiền chậm nộp qua thanh tra, kiểm tra thuế số tiền 2,1 tỉ đồng truy thu nộp về ngân sách nhà nước.

Đối với 10 tổ chức và 638 hộ gia đình nợ tiền đất quá hạn, Cục Thuế TP.HCM phải thực hiện đôn đốc thu nợ, cưỡng thế thu với số tiền 100,7 tỉ đồng. Đối với 9.116 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ là 3.537 tỉ đồng do TTCP kiểm tra phát hiện yêu cầu Cục Thuế TP.HCM thanh tra toàn bộ thông tin, số doanh nghiệp nêu trên xác minh, xử lý theo thẩm quyền và truy thu về ngân sách.

Ngoài ra, TTCP kiến nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) căn cứ vào luật thuế điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 18 doanh nghiệp bên mua hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn với giá trị tiền hàng hóa dịch vụ 201 tỉ đồng. TTCP cũng yêu cầu Cục Thuế TP.HCM chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra xác minh, xử lý theo các quy định của pháp luật đối với các trường hợp trốn thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước.