Hàng trăm dự án đứng hình vì đất hỗn hợp

Thế nhưng các dự án này đã bị ách tắc, không thể hoàn thành được các thủ tục đầu tư xây dựng.

Ách tắc thứ nhất là do quy định dự án nhà ở phải có 100% đất ở thì mới được chỉ định chủ đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở.

Trong lúc dự án nhà ở thường có quỹ đất hỗn hợp, phổ biến là khoảng 10% đất ở, 80% đất nông nghiệp, 10% đất rạch, đường, bờ đất, kênh mương nội đồng do Nhà nước quản lý. Ngay cả dự án nhà ở trong quận nội thành, có xen cài đường hẻm thì cũng không thể đạt chuẩn 100% đất ở.

Ách tắc thứ hai là do quy định chỉ có chủ đầu tư dự án mới được lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Tuy nhiên, quy định này lại xung đột với khoản 4 Điều 30 của Luật Quy hoạch đô thị là doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư phải trình duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trước để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư. Mà có dự án đầu tư thì mới được thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư (sau).

Góp ý kiến bổ sung dự thảo Luật Đầu tư, HoREA đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung một khoản mới trong dự thảo Luật Đầu tư là nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đất ở và các loại đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại, để thống nhất với quy định tại các luật khác như Luật Đất đai, Luật Nhà ở.

Đồng thời, hiệp hội kiến nghị bổ sung quy định chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư để thống nhất với Luật Quy hoạch đô thị và phù hợp với các quy định về nhà đầu tư trong Luật Đầu tư.

Đừng để doanh nghiệp bất động sản bị 'sốc thuốc'

Đừng để doanh nghiệp bất động sản bị 'sốc thuốc'

(PLO)- Thắt chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đẩy các doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình thế gặp khó khăn trong việc huy động vốn trong vài quý tới.