Hiệu trưởng được tự chủ trong tuyển dụng giáo viên

Theo tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2018-2019, Sở sẽ bắt đầu thực hiện chủ trương tự chủ biên chế và tổ chức trong các trường THPT.

Trước mắt, Sở sẽ phân cấp trách nhiệm tuyển dụng giáo viên, nhân viên đối với hai trường Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa.

Trong những năm tiếp theo là những trường THPT thực hiện mô hình tiên tiến, trường THPT có lớp chuyên và sau đó là các trường nội thành để tiến tới 100% các trường THPT tự chủ nhân sự sau năm 2020.

Hiệu trưởng được tự chủ trong tuyển dụng giáo viên ảnh 1
Một đợt tuyển dụng giáo viên tại TP.HCM. ẢNH: SGGP

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết Sở đã lấy ý kiến và nhận được sự đồng tình của các hiệu trưởng các trường THPT. Bởi các trường là đơn vị trực tiếp sử dụng người lao động nên họ sẽ biết cần tuyển những giáo viên có năng lực, phẩm chất như thế nào với hoạt động giáo dục của trường.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng lạm quyền, trước khi trường ký hợp đồng chính thức, Sở sẽ thẩm định hồ sư trúng tuyển của các ứng viên.

Bàn về vấn đề tự chủ nhân sự, tại hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai năm học 2018-2019, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết Sở đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp sau khi được phê duyệt, tự tính toán số người làm việc theo quy định, được tuyển chọn nhân sự và hợp đồng lao động trên cơ sở đảm bảo ổn định biên chế hiện có.

Các đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao hiệu quả hơn để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện tăng nguồn thu.

Ngoài ra, các đơn vị cũng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp.

Tuy nhiên, việc thực hiện tự chủ nhân sự còn nhiều khó khăn. Bởi một số chức danh thực sự cần thiết trong nhà trường như giám thị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý… chưa được quy định trong vị trí việc làm nên không có định biên để tuyển dụng.

Về lộ trình thực hiện tự chủ nhân sự đến năm 2020:

Đến năm 2016 có 14 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường chuyên biệt, trường mầm non trực thuộc được phân cấp tuyển dụng.

Từ năm 2017 đến 2020 tiếp tục phân cấp trong tuyển dụng đối với các trường chuyên, trường năng khiếu và 24 trường THPT.

Sau năm 2020, 100% các trường THPT thực hiện tự chủ về nhân sự.