Hồ sơ tại phường Long Trường, TP Thủ Đức chưa đảm bảo thời gian theo ISO

UBND TP Thủ Đức vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn phường Long Trường.

Theo kết luận, việc thực hiện thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ liên thông của UBND phường chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại quy trình ISO về thủ tục hành chính tại đơn vị.

Cụ thể, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trễ hạn chiếm 12,5%, hồ sơ đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất cho người đã được cấp giấy chứng nhận trễ hạn chiếm 10,47%.

Đoàn thanh tra cũng kết luận, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của 6 tháng đầu năm năm 2021 có biểu hiện tăng hơn so với năm 2020. Về việc này UBND phường Long Trường đã thực hiện thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy việc mở sổ theo dõi giao nhận và chuyển trả hồ sơ đối với hồ sơ xin chuyển mục đích đất Phường chưa mở sổ theo dõi theo quy trình ISO tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 

Riêng việc điều chỉnh quy hoạch (cục bộ), tỷ lệ 1/2000, 1/500 tại các đồ án, Phường có tổ chức lấy ý kiến cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, công ty, dự án nhưng chưa đầy đủ. 

Cũng theo kết luật thanh tra, tiến độ triển khai công tác thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật của UBND phường còn chậm, chưa thực hiện đầy đủ nội dung Quyết định có hiệu lực pháp luật của UBND Quận 9 (nay là TP Thủ Đức).

Cụ thể, đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng của ông Nguyễn Văn Huê, UBND phường có theo dõi việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhưng chưa kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên thực hiện biện pháp xử lý các bước tiếp theo.

Còn về tình hình quản lý, kế hoạch sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, UBND phường Long Trường đã thực hiện việc đăng ký đất do nhà nước trực tiếp quản lý để sắp xếp xử lý theo Nghị định. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác đo đạc còn chậm và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thực hiện. 

Về các thiết xót này, đoàn thanh tra kết luận trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế UBND phường Long Trường và cán bộ địa chính xây dựng đô thị môi trường.

Từ kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức khắc phực sai phạm, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường Long Trường và cán bộ địa chính xây dựng đô thị môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm