Hỗ trợ bữa ăn cho người lao động đang thực hiện ‘3 tại chỗ’

Ngày 24-8, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ra quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho công đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, TP thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là công đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất.

Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người, hỗ trợ một lần.

Nguồn kinh phí do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy, đảm bảo số dư sau khi cấp còn tối thiểu 1 tỉ đồng. 

Trường hợp số dư sau hỗ trợ dưới 1 tỉ đồng thì LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương… cấp bù cho công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương sau khi cấp hỗ trợ cơ sở phải đảm bảo số dư đơn vị tối thiểu 5 tỉ đồng. Trường hợp số dư tích lũy dưới 5 tỉ đồng thì Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm