Theo dòng thời sự

Hỗ trợ thực chất để ​du lịch vượt cơn đau

Nhu cầu đi du lịch sau dịch là cơ hội cho doanh nghiệp hồi sinh, đảm bảo nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Ý thức sâu sắc điều này nên bản thân các công ty du lịch, cơ sở dịch vụ đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án kinh doanh tốt nhất, chuẩn bị các gói sản phẩm dịch vụ tốt nhất để đón đầu cơ hội.

Nhưng không phải bây giờ mà trong suốt thời gian qua, các đơn vị trong chuỗi du lịch đã nỗ lực sáng tạo để tự cứu mình. Một số DN đã đóng gói sẵn dụng cụ chống dịch để phát miễn phí cho du khách mang theo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số…

Đặc biệt nhiều đơn vị lữ hành đã linh hoạt, đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Chẳng hạn như tung ra thị trường các chương trình du lịch tại chỗ (city tour), tổ chức tour cho từng nhóm nhỏ theo yêu cầu của du khách...

Tuy nhiên, bản thân các công ty du lịch nỗ lực thôi chưa đủ. Doanh nghiệp, người làm du lịch rất cần sự tiếp sức kịp thời và thực chất từ các gói hỗ trợ kinh tế và chính sách của Nhà nước.

Cụ thể là Nhà nước cần thực thi quyết liệt và hiệu quả chính sách như giãn nợ, miễn, giảm thuế, giảm lãi suất cho vay… thực sự cho đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19; tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận tốt nhất các chính sách hỗ trợ và tham gia đào tạo nghề, bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm đến du lịch.

Đặc biệt Nhà nước cần có cơ chế huy động sự tham gia rộng rãi của các chủ thể phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với tiêu chí du lịch an toàn.

Các bộ, ngành, địa phương đồng hành và chia sẻ với du lịch bằng những hành động thiết thực như giảm các loại phí, các khoản thu về du lịch.

Đối với thị trường khách quốc tế, Nhà nước cần nghiên cứu mô hình “visa vaccine” như một số nước đã tiến hành. Qua đó khi điều kiện cho phép có thể mở cửa trở lại.

Sức khỏe của nhiều công ty du lịch đang xấu. Do vậy Nhà nước cần có cách tiếp cận phù hợp, giải pháp khả thi, tạo môi trường an toàn, chỉ đạo sát sao. Đây chính là cách thức để ngành du lịch sau cơn đau mau khỏi bệnh, nhanh chóng phục hồi và phát triển an toàn.