Hòa giải viên được hưởng thù lao bao nhiêu?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2021 quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án và thù lao hòa giải viên tại tòa án.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 3-3-2021.

Một phiên hòa giải về hôn nhân ở Trung tâm Hòa giải đối thoại giai đoạn thí điểm. Ảnh: NN

Theo đó, hòa giải viên sẽ được trả thù lao theo từng vụ việc sau khi đã tiến hành phiên hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Cụ thể, đối với các vụ hòa giải thành, đối thoại thành, hòa giải viên được hưởng thù lao từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng mỗi vụ việc.

Đối với các vụ việc người nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu rút đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, hòa giải viên được hưởng thù lao từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng mỗi vụ việc.

Đối với các vụ việc chấm dứt hòa giải theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa, hòa giải viên được hưởng 500.000 đồng mỗi vụ việc.

Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại tại tòa án tổ chức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa. Đồng thời, chi trả thù lao cho hòa giải viên sau khi tiến hành hòa giải, đối thoại và chấm dứt hòa giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm