Hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ Việt Nam – Trung Quốc

Từ ngày 28 đến 31/12/2008, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội đàm giữa hai trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc. Hai bên đã tiến hành trao đổi ý kiến và đi đến nhất trí về việc giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng trong công tác phân giới cắm mốc (PGCM).

Căn cứ theo Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa ký năm 1999, hai bên đã hiệp thương và đã đạt được giải pháp hai bên đều chấp nhận được, hoàn thành công tác PGCM trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc theo đúng thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Việc hoàn thành toàn bộ công tác PGCM trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Hai nước lần đầu tiên xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc giới hiện đại, mở ra một cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước, đặc biệt là tạo điều kiện cho các địa phương biên giới hai nước mở rộng hợp tác phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu hữu nghị; tạo tiền đề vững chắc để xây dựng biên giới Việt – Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài./.

Theo VOV/SGGP