Hoàn thiện dịch vụ nộp đơn khởi kiện online trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 4-4-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Theo quyết định này, các cơ quan có thẩm quyền sẽ ưu tiên tích hợp, cung cấp nhiều dịch vụ công thuộc hai nhóm thiết yếu cá nhân và thiết yếu tổ chức lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong đó, phải kể đến dịch vụ nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và nhận các văn bản, thông báo tố tụng; dịch vụ thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án. Thời hạn hoàn thành việc cung cấp được xác định vào Quý III/2022.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với TAND Tối cao hoàn thiện dịch vụ nộp đơn khởi kiện; giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với TAND Tối cao, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tạm ứng án phí online.

Ngoài ra, danh sách dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp cung cấp còn bao gồm 26 dịch vụ khác như xác nhận thông tin về cư trú; đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế… (xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Quyết định 422/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 4-4-2022.