Hóc Môn đề nghị phong tỏa bất động sản vi phạm xây dựng

Trước đó, UBND huyện Hóc Môn nhận được 22 quyết định của UBND TP.HCM về ban hành cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Hóc Môn đề nghị phong tỏa bất động sản vi phạm xây dựng  ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong quyết định của UBND TP có nội dung “cho đến khi toàn bộ nội dung quyết định này được thi hành, bất động sản tọa lạc tại địa điểm cưỡng chế thi hành bị phong tỏa tình trạng pháp lý theo quy định.

Người bị cưỡng chế có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định này theo quy định pháp luật. Việc người bị cưỡng chế thực hiện quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện không đương nhiên làm tạm ngưng thi hành quyết định này, trừ trường hợp có quyết định khác theo trình tự luật định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trong số 22 trường hợp vi phạm xây dựng thì vi phạm chỉ giới xây dựng là chủ yếu. Còn lại là trường hợp xây dựng sai phép hay có trường hợp vi phạm cả hai (chỉ giới xây dựng và sai phép)… Vi phạm xảy ra ở các xã Đông Thạnh, Xuân Thới Đông, Nhị Bình, Xuân Thới Thượng, Tân Hiệp…

Căn cứ vào quyết định của UBND TP, UBND huyện Hóc Môn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền Sở Tư pháp TP, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, các tổ chức hành nghề công chứng… phong tỏa tình trạng pháp lý của các bất động sản vi phạm nêu trên (có danh sách kèm theo).