Hội thảo khoa học về Sách trắng quốc phòng Việt Nam 2018

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2018. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo, biên soạn, xuất bản, công bố Sách trắng, chủ trì hội thảo. 

Hội thảo khoa học về Sách trắng quốc phòng Việt Nam 2018 ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội thảo.

Cùng dự hội thảo có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thư ký Thường trực Ban Bí thư Lê Quang Vĩnh; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn, xuất bản, công bố Sách trắng; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2018 nhằm tuyên truyền quan điểm, đường lối quân sự, chính sách quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân ủy Trung ương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng Quân đội nhân dân; hợp tác về đối ngoại quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sự chiến đấu của lực lượng vũ trang; là tài liệu giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước cho các cấp, ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng cho biết Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2018 còn nhằm công khai, minh bạch quốc phòng của Việt Nam với các nước trên thế giới; đồng thời là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng; giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước cho các cấp, ngành và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay.

(Theo TTXVN)