Hơn 52.000 tỉ đồng của các ngân hàng chưa được thu hồi

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn cho hay trong sáu tháng (từ 1-10-2015 đến 30-3-2016), số việc phải THA cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là hơn 16.400 việc với tổng số tiền phải thi hành hơn 60.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số việc còn tồn đọng chưa thi hành tới hơn 15.000 việc với số tiền trên 52.000 tỉ đồng. Trong đó, một số địa phương có số tiền phải thi hành liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng lớn như TP.HCM (gần 1.900 việc, trên 13.700 tỉ đồng); Hà Nội (gần 2.100 việc, trên 8.000 tỉ đồng); Đồng Nai (659 việc, trên 1.500 tỉ đồng)...

Đáng chú ý, một số tổ chức tín dụng, ngân hàng có số việc, số tiền phải thi hành lớn như: Ngân hàng NN&PTNT hơn 3.500 việc, số tiền phải thi hành 9.500 tỉ đồng; Ngân hàng Công thương Việt Nam 1.220 việc, số tiền phải thi hành trên 5.600 tỉ đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên 1.500 việc, số tiền phải thi hành gần 4.000 tỉ đồng; Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam hơn 970 việc, số tiền phải thi hành hơn 4.400 tỉ đồng; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 433 việc, số tiền phải thi hành hơn 4.300 tỉ đồng.

Tổng cục THADS đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng khi lập hồ sơ cho vay vốn cần tổ chức thẩm định hồ sơ chặt chẽ hơn. Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng, tổ chức tín dụng, ngân hàng cần có biện pháp theo dõi, kiểm tra tài sản đảm bảo, kịp thời có biện pháp xử lý khi có vấn đề vướng mắc xảy ra...