Hơn 80% tổ chức tín dụng kỳ vọng kinh doanh sẽ 'cải thiện'

Kết quả điều tra cho thấy, tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong quý đầu năm 2019 đã diễn biến tương đối tốt. Cụ thể, 70,4% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn, trong đó 14,3% là ”cải thiện nhiều” so với quý trước.

Dự kiến trong thời gian tới, 80,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện” trong quý 2, cao hơn so với tỷ lệ 79,3% của cuộc điều tra tháng 12/2018 và 88% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2019 "cải thiện” hơn so với năm 2018 (tương tự kết quả của cuộc điều tra tháng 12/2018), trong đó 20-29% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều”.

Bên cạnh việc kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, 55,1% tổ chức tín dụng cho biết đã tăng thêm lao động trong đầu năm nay, 25,51% tổ chức tín dụng nhận định còn đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại. Và, 61,23% tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong quý tới.

Dự báo cho năm 2019, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh kỳ vọng theo hướng tích cực hơn so với kỳ trước với 67,01% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ở mức “ổn định,” 14,43% tổ chức tín dụng dự báo “giảm” và 18,56% tổ chức tín dụng lo ngại rủi ro “tăng” (quý trước kỳ vọng tương ứng 63,53%-15,29%-21,18%).

Các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tiếp tục được giữ ở mức thấp và kỳ vọng xu hướng giảm trong cả năm 2019 so với năm 2018. Các tổ chức tín dụng cho biết thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện đang duy trì ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ và được kỳ vọng tiếp tục diễn biến khả quan. Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng và dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân lần lượt là 13,74% và 14,51% trong năm 2019 (cao hơn mức tăng thực tế của năm 2018). 

Bảo hiểm Agribank nâng tầm giá trị với hoạt động chuyển đổi số

Bảo hiểm Agribank nâng tầm giá trị với hoạt động chuyển đổi số

(PLO)- Ngày 18-5 vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) và Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận nhận, nhượng tái bảo hiểm và khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử.