Hơn 8.400 loại thuốc kê khai giá cao hơn giá bán thực tế

Đây là thuốc nhập khẩu đã được Cục Quản lý dược cấp số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu (đối với các thuốc chưa có số đăng ký). Theo Cục Quản lý dược, khi phát hiện giá thuốc kê khai chưa hợp lý thì Cục đã có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do và đề nghị DN xem xét lại giá thuốc kê khai.

Hiện nay, thị trường thuốc được Nhà nước quản lý thông qua giá nhập khẩu, thống nhất giá bán buôn trên toàn hệ thống nhà thuốc. Giá thuốc là do DN tự kê khai đăng ký với Cục Quản lý dược (căn cứ trên giá nhập khẩu, chi phí vận chuyển, bảo quản, nhân công, lợi nhuận hợp lý...). Khi điều chỉnh tăng giá vượt giá kê khai thì DN gửi văn bản lên Cục để được xem xét. Cũng vì thế mà nhiều DN đã tự đưa ra mức giá thuốc kê khai cao hơn rất nhiều so với giá bán thực tế để nếu có tăng thì không phải xin phép. 

HUY HÀ