HoREA: Nhiều dự án BĐS chưa đúng thủ tục hành chính

Theo HoREA, trong ba năm gần đây, TP.HCM đã “Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư” khoảng 130 dự án có quỹ đất hỗn hợp nhưng đang “bị” coi là vẫn chưa đảm bảo đúng các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó còn có nhiều dự án khác cũng đã có “quyết định chủ trương đầu tư” của TP nhưng “nhà đầu tư” vẫn không được nộp hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, nên không thể hoàn thành thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án để thực hiện các thủ tục hành chính tiếp theo. Nguyên nhân do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, thiếu thống nhất và công tác thực thi pháp luật còn hạn chế.

Vì vậy, HoREA kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ của các khái niệm pháp luật; các quy phạm pháp luật; các quy trình, thủ tục hành chính đã được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính hệ thống, sự liên thông và giải quyết ách tắc của thị trường bất động sản hiện nay.