Hướng dẫn bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp gồm 70 tiết và được diễn ra bảy ngày (14 buổi), trong đó có 10 buổi giảng lý thuyết.

Ngày 16-6, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 60 về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Theo đó, hướng dẫn được ban hành nhằm đổi mới, cập nhật, bổ sung một số nội dung trong giảng dạy lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình học bao gồm 70 tiết và được diễn ra bảy ngày (14 buổi) với 10 buổi giảng lý thuyết; một buổi trao đổi, thảo luận; một buổi tham quan hoặc báo cáo chuyên đề mới; một buổi dùng để hệ thống, giải đáp thắc mắc và một buổi viết bài thu hoạch, tổng kết.

Với mỗi buổi giảng lý thuyết, giảng viên cần giúp người học đạt được những yêu cầu ban hành kèm theo Hướng dẫn.

Đơn cử như đối với bài 1 về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, người học phải nắm bắt được những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin với vai trò là hệ tư tưởng khoa học và cách mạng Việt Nam. Nắm bắt được những nét cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh với vai trò là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, sau khi học xong thì đảng viên phải có khả năng tư duy vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được thực hiện thống nhất trong cả nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có hướng dẫn thực hiện chương trình sát với tình hình địa phương, cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên của các Trung tâm chính trị cấp huyện.

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 18-8: Diễn viên Hồng Đăng tường trình sự việc ở Tây Ban Nha là 'sự cố bất khả kháng'; Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu; Từ vụ vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2: Kiến nghị gắn camera giám sát nhiều công trình; Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM...
2 chính sách mới về đất đai, xây dựng

2 chính sách mới về đất đai, xây dựng

(PLO)- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng thông tin về đăng ký, cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thì phải nộp kinh phí.