Hướng dẫn cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tại nhà

Để thực hiện các thủ tục này, người dân chỉ cần đăng ký tài khoản và thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn trong video sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai kết nối liên thông các dịch vụ công khác của ngành lên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dịch vụ cấp lại thẻ BHYT qua Internet, được triển khai từ ngày 9-12-2019. Sau hơn 6 tháng thực hiện, đã có 690 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.