17 đối tượng này được miễn phí mua BHYT năm 2020

Theo khoản 2, Điều 12 Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung tại Luật BHYT 2014, nhóm  được miễn phí mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) do tổ chức BHXH đóng gồm 4 đối tượng:

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhóm được miễn phí thẻ BHYT do ngân sách Nhà nước đóng gồm 13 đối tượng:

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước.

- Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước.

- Người có công với Cách mạng, cựu chiến binh.

- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã, huyện đảo.

- Thân nhân người có công với Cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

- Thân nhân của người có công với Cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này.

- Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 3 điều này.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.

- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm