Từ khóa:

#hướng dẫn
Tìm thấy 195 kết quả
Video: EVNNPC hướng dẫn xử lý sự cố lưới điện mùa mưa bão

Video: EVNNPC hướng dẫn xử lý sự cố lưới điện mùa mưa bão

(PLO)- Ðể ứng phó trong mùa mưa bão, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn lưới điện, cấp điện ổn định, khắc phục nhanh nhất khi xảy ra sự cố.