Hủy quyết định chuyển nhượng dự án thời ông Lê Tấn Hùng

Theo quyết định của UBND TP, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm giao trả, chuyển giao những gì mà hai bên đã nhận của nhau trước đây và cam kết không thắc mắc khiếu nại gì về sau.

Hai đơn vị sẽ thông báo cho các bên liên quan (nếu có) về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu nhà ở tại Khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9; giải quyết các vấn đề phát sinh với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án do đơn vị đã ký kết trước đó theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, SAGRI và Phong Phú liên hệ Sở TN&MT TP để cập nhật điều chỉnh tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành; liên hệ cơ quan chức năng để hướng dẫn các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) đảm bảo đúng theo quy định.

UBND TP giao Sở TN&MT TP có trách nhiệm giải quyết việc thay tên chủ sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính TP, Cục Thuế TP, Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP, hướng dẫn và giải quyết các vấn đề về tài chính, về vốn đầu tư (nếu có) sau khi các bên hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tư pháp TP hướng dẫn và giải quyết các vấn đề dân sự phát sinh (nếu có) do việc hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa các bên theo quy định pháp luật hiện hành.

Dự án Khu nhà ở Phước Long B nằm ở khu phố 4, phường Phước Long B, có tổng diện tích gần 37.000 m2 do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Năm 2016, SAGRI (lúc đó ông Lê Tấn Hùng là Tổng giám đốc) chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B (gần 37.000 m2) cho Tổng công ty cổ phần Phong Phú với giá hơn 168 tỉ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2). Mức giá này được Thanh tra TP.HCM xác định thấp hơn giá Tổng công ty Cổ phần Phong Phú huy động vốn từ khách hàng 3 năm trước (gần 14 triệu đồng/m2) và thấp hơn giá chuyển nhượng của dự án liền kề (hơn 29 triệu đồng/m2).