Khu hồi sức: Ngày đêm chiến đấu trên lằn ranh sinh tử

Khu hồi sức: Ngày đêm chiến đấu trên lằn ranh sinh tử

(PLO)- Bên trong cánh cửa khu hồi sức tích cực COVID-19 không chỉ có những bệnh nhân nặng. Ở đó, chúng tôi còn thấy được sự nỗ lực không mệt mỏi của các y bác sĩ. Họ lặng lẽ chiến đấu trong từng giây phút, tất cả cho sự sống hồi sinh.