Infographic: Cách phân chia di sản thừa kế

(PLO)-  Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, di sản do người chết để lại được phân chia theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Infographic: Cách phân chia di sản thừa kế ảnh 1