Kết nối

Phí 25.000 đồng/tivi/năm. Khách sạn bình dân hay năm sao hay resort thu như nhau. Tivi không bật cũng thu, bật không xem ca nhạc cũng thu, xem nhạc của ai cũng thu, nhạc sĩ nào đăng ký với trung tâm thì được... trả tiền.

Nó giống không đi tuyến tránh quốc lộ cũng bị trạm thu phí BOT chặn thu, đi ngắn đi dài cũng thu như nhau, không có sự lựa chọn nào khác.

Facebook NGUYỄN TRƯỜNG UY

● Hầm đèo Cả thông xe đến nay đã hơn ba tuần và không hề có chuyện tiền lẻ khi qua trạm BOT. Lý do là ai muốn chỉ tốn 10 phút thì đi đường hầm và trả phí BOT, ai không muốn trả phí thì cứ vượt đèo như cũ. Câu chuyện này cho thấy rằng khi đặt trạm BOT đúng đắn thì không ai phản ứng cả, ngược lại hết sức ủng hộ BOT vì nhờ vậy mà người dân có thêm chọn lựa. Ngay cả khi phản ứng với trạm BOT cố đặt sai vị trí thì người phản ứng cũng tốn nhiều thời gian và chắc họ không vui vẻ gì khi làm phiền nhiều người khác. Nhưng biết làm sao?

Nói vậy để thấy rằng: Khi nào cái gốc vấn đề là sự hợp lý trong việc đặt trạm BOT không được Bộ GTVT giải quyết thì các biện pháp như giảm phí, chủ đầu tư làm làn chờ cho xe trả tiền lẻ... cũng chỉ là biện pháp chắp vá.

Facebook NGUYỄN THIỆN