Kêu gọi hiến kế kéo giảm TNGT trong học sinh

Chủ đề kêu gọi hiến kế là nghiên cứu tình hình tham gia giao thông của học sinh THPT tại Hà Nội và đề xuất giải pháp khắc phục.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong những năm gần đây số lượng xe đạp điện, xe máy điện đã gia tăng nhanh chóng. Số liệu thống kê cho thấy hiện cả nước có khoảng hai triệu phương tiện xe đạp điện, xe máy điện. Trong đó, học sinh THPT là nhóm sử dụng xe đạp điện, xe máy điện chiếm đa số và cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Kết quả từ các nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ nghiên cứu ATGT xe máy tại Việt Nam năm 2015 cho biết cứ 100.000 học sinh thì có 32,5 em tử vong do tai nạn giao thông, cao gấp 8-9 lần nhóm trẻ cùng độ tuổi ở các nước phát triển.

UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục giữ nguyên lộ trình học phí và việc quy định mức sàn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non. Ảnh: PHẠM ANH

TP.HCM đề xuất giữ nguyên mức sàn học phí

(PLO)- TP.HCM đề nghị giữ nguyên lộ trình học phí và việc quy định mức sàn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.