Khai trương kênh mua bán qua truyền hình HTVCo.op

Chương trình mua sắm qua truyền hình HTVCo.op được phát sóng 18 tiếng/ngày, từ 5 giờ đến 23 giờ hằng ngày, cung cấp cho khách hàng những chương trình chất lượng cao về tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình tiếp thị sản phẩm doanh nghiệp đến với người tiêu dùng.

Chương trình ra đời nhằm hưởng ứng chủ trương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

D.THANH