Khiển trách giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bình Phước

Theo ủy ban này, trong năm 2014 và năm tháng đầu năm 2015, với vai trò người đứng đầu cấp ủy, ông Dũng không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc. Ngoài ra, ông Dũng còn báo cáo không trung thực kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2014. Sai phạm của ông Dũng làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và cá nhân bí thư Đảng ủy.

• Nguồn tin từ UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cho biết UBKT tỉnh này đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách với ông Võ Văn Phán, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang. Với vai trò là chủ tịch UBND huyện, ông Phán trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, cây rừng vẫn bị chặt.

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.