Kho bạc Nhà nước bắt tay với ngân hàng thu thuế

Theo đó, Kho bạc Nhà nước và SeABank cùng hợp tác song phương trong việc phối hợp thu và uỷ nhiệm thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, SeABank và Kho bạc Nhà nước kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu ngân sách nhà nước; phối hợp trong việc mở và sử dụng tài khoản chuyên thu của đơn vị Kho bạc Nhà nước tại SeABank để thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu ngân sách. 

Thông qua đó, toàn bộ các khoản thu ngân sách nhà nước qua SeABank sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại SeABank.

Sự hợp tác giữa SeABank và Kho bạc Nhà nước góp phần mở rộng điểm thu thuế, giúp cải cách các thủ tục hành chính trong hoạt động thu nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm