Không phải công chức cũng được thi chi cục trưởng

Theo ông Cự, điểm mới nhất của đề án này là việc tăng tính cạnh tranh giữa những người thi tuyển. Theo đó, những người đang làm việc ngoài cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước cũng được tham gia thi tuyển vào các chức danh trên.

“Từ nay đến năm 2017, tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh này trong phạm vi các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Từ năm 2018 sẽ thực hiện thi tuyển trên phạm vi toàn tỉnh” - ông Cự cho biết.

Người trúng tuyển được bổ nhiệm thời hạn năm năm, sau thời gian làm việc hai năm đầu nếu không phát huy năng lực hoặc kết quả nhận xét, đánh giá trong hai năm liên tục không tốt thì sẽ xem xét miễn nhiệm, bố trí công tác khác; hoặc kết thúc hợp đồng đối với những người chưa phải là công chức, viên chức.

T.LỘC