Khuyến nghị điều chỉnh lãi suất

Theo đó, cơ quan này khuyến nghị cắt giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, nhất là chi phí liên quan đến thủ tục hành chính. Căn cứ vào diễn biến của lạm phát, cần điều chỉnh mặt bằng lãi suất sao cho vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp cắt giảm chi phí vốn vừa không làm suy giảm năng lực tài chính của các ngân hàng. Ngoài ra, cần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, cùng với việc sử dụng các quỹ hỗ trợ bảo lãnh doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực hiện tốt mục tiêu tín dụng của cả năm 2014.

Theo đánh giá của NFSC, lạm phát cơ bản thấp cho thấy tổng cầu mặc dù cải thiện nhưng vẫn thấp. Theo tính toán, trong tháng 8 lạm phát cơ bản là 3,34%, thấp hơn lạm phát tổng thể 4,31% và cũng thấp hơn lạm phát cơ bản của cùng kỳ năm ngoái là 4,43%. Tuy nhiên, tổng cầu thấp đang gây khó khăn cho mục tiêu tăng trưởng 5,8% và khiến doanh nghiệp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

 NFSC dự báo nếu không có những biện pháp hỗ trợ tổng cầu có hiệu quả thì tăng trưởng trong năm 2014 khả năng chỉ trong khoảng 5,6%-5,7%.

TRÀ PHƯƠNG

Bắt cá linh mùa nước nổi ở Long An

Bắt cá linh mùa nước nổi ở Long An

(PLO)- Đã cuối mùa nước nổi, bà con các huyện đầu nguồn tỉnh Long An vẫn chịu khó thả lưới, thu hoạch cá linh - một loại sản vật tự nhiên giá trị cao, mỗi năm chỉ về một lần.
Tác động của việc tăng một loạt lãi suất

Tác động của việc tăng một loạt lãi suất

(PLO)-  Việc tăng lãi suất điều hành lẫn huy động sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời sẽ thu hút người dân gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn.