Kiên Giang: Thi hành kỷ luật 104 đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 112 trường hợp xin ra khỏi Đảng và 191 trường hợp bị xóa tên.

Ngày 5-10, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết chín tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp và các tổ chức đảng của tỉnh đã kiểm tra, giám sát 764 tổ chức đảng và hơn 8.880 đảng viên. Qua đó thi hành kỷ luật 104 đảng viên, trong đó, khiển trách 77, cảnh cáo 22, cách chức ba và khai trừ hai đảng viên.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, có 303 đảng viên xin ra khỏi Đảng và bị xóa tên, tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, có 112 trường hợp xin ra khỏi Đảng và 191 trường hợp bị xóa tên.

Kiên Giang: Thi hành kỷ luật 104 đảng viên  ảnh 1

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 112 trường hợp xin ra khỏi Đảng và 191 trường hợp bị xóa tên. Ảnh: CHÂU ANH

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tỉnh ủy Kiên Giang đã tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo đó, Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc các quan điểm trong Nghị quyết số 21 và triển khai thực hiện.

Trong đó, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tỉnh ủy Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, hàng năm có hơn 90% tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cạnh đó, kết nạp đảng viên giai đoạn 2022-2025 đạt từ 1.600 – 1.800 đảng viên/năm và đến năm 2030, phấn đấu tăng từ 1.800 đảng viên/năm trở lên.

Thống kê từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đã kết nạp mới 1.451 đảng viên, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 62.643 đảng viên, chiếm 3,57% dân số tỉnh.