TP.HCM

Kiến nghị áp giá thị trường để đền bù giải phóng mặt bằng

Đề xuất nhằm giải quyết ách tắc, tồn đọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Đáng chú ý, về giá để tính bồi thường, Sở TN&MT TP đề nghị cho phép sử dụng thông tin giao dịch thị trường thực sự làm cơ sở xác định giá đất, thuê tư vấn khảo sát giá đất để tính bồi thường tại thời điểm có chủ trương thực hiện dự án thu hồi đất. Đồng thời cho phép UBND TP chấp thuận giá đất dự kiến để tính bồi thường, giá tái định cư để lấy ý kiến người dân.

Ngoài ra, Sở cũng kiến nghị các bộ, ngành trung ương bổ sung quy định việc tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án để tổ chức thực hiện độc lập với dự án đầu tư xây dựng công trình trên đất sẽ thu hồi. Thậm chí áp dụng quy định này đối với cả các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công-tư (PPP) mà doanh nghiệp cam kết ứng vốn chi trả.

Theo Sở TN&MT TP, từ năm 2011 đến tháng 6-2018, trên địa bàn TP còn 133 dự án chưa hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chưa hoàn thành việc thu hồi đất với gần 24.500 trường hợp chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hơn 27,7 triệu m2 chưa thu hồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm