Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc tăng mạnh

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bảy tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 285,12 tỉ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng về xuất khẩu. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước tháng 7 ước tính đạt 23 tỉ USD, tăng 1,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,5 tỉ USD, tăng 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,5 tỉ USD, tăng 1,5%.

Sản xuất sản phẩm may mặc. Ảnh: HTD

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng nhẹ 0,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 4,9%.

Tính chung bảy tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 145,79 tỉ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,76 tỉ USD, tăng 13,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95,03 tỉ USD (chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất khẩu), giảm 5,7%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong bảy tháng với kim ngạch đạt 37,9 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 23,5 tỉ USD, tăng 18,4%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm