Trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt doanh thu dự kiến 613.000 tỉ  đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17.900 tỉ đồng, bình quân 3.600 tỉ đồng/năm.

Các mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đảng bộ TKV lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được hiện thực hóa thông qua 10 điểm nhấn ấn tượng:

1.     Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TKV đạt được nhiều kết quả quan trọng về công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ và thực hành dân chủ cơ sở, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng các cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với công tác nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

2. Vượt qua khó khăn, về đích ngoạn mục

Kết quả 5 năm: Tổng doanh thu dự kiến đạt 613.900 tỉ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17.900 tỉ đồng, bình quân 3.600 tỉ đồng/năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84.500 tỉ đồng, bình quân 16.900 tỉ đồng/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm. Tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm.

3. Triển khai thành công chương trình “3 hoá”

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, TKV triển khai ứng dụng 3 hóa (cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa) trong sản xuất kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng giúp tiết giảm nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động. Điều này góp phần giảm tỉ lệ tổn thất tài nguyên trong khai thác hầm lò từ 23,5% xuống 20% và trong khai thác lộ thiên từ 4,9% xuống 4,3%. Đồng thời năng suất lao động tăng lên. Cụ thể, năng suất lao động toàn Tập đoàn tính theo giá trị tăng bình quân 12%/năm, vượt mục tiêu 4 - 5%/năm.

4. Hoàn thiện mô hình tổ chức gắn tái cơ cấu lao động

 Trong giai đoạn 2016-2020, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 11 đơn vị thành viên (trong đó có 3 tổng công ty lớn). Trong giai đoạn này, công ty mẹ TKV đã hoàn thành việc thoái vốn tại 14 công ty con, công ty liên kết. TKV đã tích cực thực hiện các giải pháp tiết giảm lao động. Tổng số lao động đã giảm từ 118.0000 người năm 2016 xuống còn 97.500 người năm 2018. Hoàn thành sớm hai năm so với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II.

5. Đổi mới quản trị doanh nghiệp, đổi mới tư duy

Giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn đổi mới tư duy điều hành ba mỏ lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả. Năm 2019 đã thực hiện việc chuyển đổi thành công bước đầu từ mô hình “Sản xuất than” sang mô hình “Vừa sản xuất - Vừa thương mại than”, đảm bảo cung ứng đủ than cho các hộ tiêu thụ ký hợp đồng với TKV.

6. Nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động

10 điểm nhấn của Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2015-2020 - ảnh 1Ông Lê Minh Chuẩn (phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV thăm và tặng quà cho công nhân hầm lò.

Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 36% so với mức 9,3 triệu đồng/người/ tháng kỳ đầu nhiệm kỳ. Riêng công nhân hầm lò đạt bình quân 18 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, số thợ mỏ có thu nhập cao trên 300, 400 triệu đồng/năm tăng cao.

7. Hoàn thành các mục tiêu quan trọng về môi trường

Bình quân mỗi năm, TKV dành kinh phí 1.000 tỉ đồng chi trực tiếp cho công tác bảo vệ môi trường. Chỉ riêng trồng cây, hoàn nguyên bãi thải mỏ, TKV đã trồng cây phủ xanh trên 1.000 ha bãi thải, tương đương 30% diện tích bãi thải ngoài hiện có; Lắp đặt 38 hệ thống quan trắc môi trường tự động theo dõi lượng bụi…

8. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

TKV và các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua.

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của TKV đã được các cấp khen thưởng. Trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng ba, 40 Huân chương Lao động các loại, 196 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 20 Cờ thi đua của Chính phủ, 99 Cờ thi đua của Bộ Công Thương và hàng nghìn Bằng khen của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Tập đoàn.

9. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ TKV đã cụ thể hóa các nội dung học tập thành các chương trình hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ công nhân viên, Đảng viên, học tập Bác không chỉ ở đức tính cần kiệm, nói đi đôi với làm, tinh thần tự lực, tự cường mà còn rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống ngay từ trong công việc, quan hệ, ứng xử hàng ngày,…

10. Trách nhiệm trong hoạt động an sinh xã hội

TKV tiếp tục hỗ trợ số tiền hơn 55 tỉ đồng cho 3 huyện nghèo gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Ba Bể (Bắc Kạn), Đam Rông (Lâm Đồng) theo chương trình 30A của Chính phủ. Bên cạnh đó, TKV đặc biệt quan tâm và thường xuyên hỗ trợ cho các xã nghèo thuộc các huyện biên giới, hải đảo của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo tại địa phương như: Quảng Ninh, Thái Bình, Lâm Đồng, Đăk Nông…