Ông Đinh Hồ Duy Ngọc, Trưởng ban quản lí (BQL) Trung tâm TMDV-An Đông (Chợ An Đông) cho biết trong quá trình triển khai kí hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh, BQL nhận được một số ý kiến liên quan đến quyền sở hữu quầy sạp; việc góp vốn xây dựng chợ An Đông; chức năng nhiệm vụ của BQL…

Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, phù hợp với quy định pháp luật đối với các vấn đề nêu trên, BQL có văn bản công khai gửi đến toàn thể thương nhân.

Cụ thể: Về chức năng nhiệm vụ của BQL: BQL chợ An Đông là đơn vị sự nghiệp công lập, được UBND TP.HCM thành lập để quản lí hoạt động của chợ An Đông. Hiện chợ An Đông được xác định là chợ truyền thống và chịu sự điều chỉnh của Nghị định 02/2003/NĐ-CP và NĐ 114/2009/NĐ-CP.

Theo Nghị định 02, việc xác lập hình thức hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh là phù hợp nhất. Thực tế, hợp đồng đang sử dụng vẫn có hiệu lực, được công nhận hợp pháp thông qua các giao dịch dân sự như sang nhượng; cho thuê lại, thế chấp ngân hàng. Do đó, việc BQL tiếp tục kí mới hợp đồng với thương nhân là đúng với quy định pháp luật

Chợ An Đông là tài sản của nhà nước: Chợ An Đông được hình thành từ sự hợp tác đầu tư giữa Công ty phát triển nhà Quận 5 và Công ty tư doanh Việt Hoa theo hợp đồng số 14/HĐKT-PTN ngày 27-11-1990.

Pháp nhân kế thừa hợp pháp là BQL chợ An Đông; tiếp nhận việc chuyển giao theo công văn 2004/UBND-TCKH ngày 10/11/2005 của UBND Quận 5.

Yêu cầu giấy chứng nhận quyền sở hữu quầy sạp và yêu cầu cấp giấy chứng nhận góp vốn xây dựng chợ An Đông là không có cơ sở pháp lí để giải quyết. BQL chợ khẳng định toàn bộ công trình chợ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Nhà nước và giao cho BQL chợ An Đông thực hiện vai trò đại diện để quản lí.

Qua xem xét các tài liệu lưu trữ cho thấy việc thanh toán trước và thanh toán trả chậm theo từng đợt là thỏa thuận thể hiện trên hợp đồng giữa công ty Việt Hoa và người nhận sang nhượng trong thời hạn 20 năm. Đây không phải là hình thức góp vốn xây dựng chợ theo tiến độ công trình.

Mối quan hệ giữa công ty Việt Hoa và người nhận sang nhượng sạp thông qua hợp đồng là hình thức cho thuê có thời hạn trong vòng 20 năm. Thực tế cho thấy giữa công ty Việt Hoa và thương nhân đã sử dụng và kết thúc hợp đồng theo đúng thời hạn và không có phát sinh bất kỳ tranh chấp nào.

Ban quản lí trả lời thắc mắc của tiểu thương An Đông - ảnh 1

 Việc triển khai kí hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh xuất phát từ nguyện vọng của thương nhân (thay thế hợp đồng giai đoạn 2012-2021) và được UBND TP.HCM đồng ý với thời hạn 10 năm…

Theo góp ý của thương nhân hợp đồng mới mang tên Hợp đồng Quyền sử dụng điểm kinh doanh.

Do đây là hợp đồng được xác lập trên nguyên tắc dân sự, mang tính tự nguyện nên việc kí mới hoặc sử dụng lại hợp đồng đang có hiệu lực do thương nhân tự xem xét quyết định.

Theo các văn bản chỉ đạo của thành phố, công văn ban hành của phòng kinh tế Quận 5, thời hạn kí hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh áp dụng đối với chợ An Đông là 10 năm tính từ năm 2019.

Đối với các trường hợp sử dụng hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn, khi hết hạn vào năm 2021, các bên sẽ tiếp tục xác lập hợp đồng mới với thời hạn hợp đồng là phần còn lại của giai đoạn 10 năm (tính từ năm 2019).

Về giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được quy định tại Luật giá, người sử dụng điểm kinh doanh tại chợ phải có nghĩa vụ thanh toán hàng tháng theo mức giá do UBND Quận 5 ban hành. Đây không phải là giá thuê quầy sạp, không phụ thuộc vào thời hạn của hợp đồng và được áp dụng từ tháng 1-2019.

 Về số tiền 217 tỷ đồng ngày 18-4-2017 Sở công thương TP.HCM có báo cáo và được UBND TP.HCM chấp thuận tại công văn 2507/UBND-KT ngày 28/4/2017, nội dung khẳng định Sử dụng toàn bộ số tiền này tái đầu tư xây dựng và triển khai phương án nâng cấp sữa chữa toàn diện chợ An Đông.