Bao bì của vàng miếng không nói lên giá trị của vàng. Bao bì chỉ là phương tiện mà các thương hiệu đưa ra phục vụ cho việc giao dịch thuận lợi hơn. Mỗi thương hiệu, tùy vào đặc thù kinh doanh có thể sản xuất các loại bao bì khác nhau. Ngoài ra, mục đích của bao bì là nhằm bảo vệ miếng vàng khỏi trầy xước chứ không có giá trị trong đánh giá chất lượng vàng.

Vì thế, người dân khi đến giao dịch tại các cửa hàng, ngân hàng được cấp phép kinh doanh vàng miếng thì các loại bao bì cũ, mới đều có giá trị mua bán hợp pháp như nhau. Điều quan trọng là tuổi, trọng lượng, chất lượng của vàng có bảo đảm tiêu chuẩn hay không. Nếu địa điểm kinh doanh nào có sự phân biệt, từ chối mua bán hoặc gây khó khăn với loại bao bì vàng miếng cũ, khách hàng cần thông báo với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố để kiểm tra, xử lý.

TRÀ PHƯƠNG