Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải đảm bảo cung cấp đủ điện, yêu cầu Bộ Công Thương và EVN đôn đốc các dự án nguồn mới chuẩn bị đưa vào vận hành; cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện và nếu tình huống cần thiết thì có thể phải tăng thêm kế hoạch chạy dầu FO. Theo báo cáo của EVN, tính đến cuối tháng 2, mực nước thượng lưu các hồ thủy điện toàn quốc đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012.

TRÀ PHƯƠNG