Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất
(PL)- Ngay sau khi có quyết định của Ngân hàng Nhà nước áp mặt bằng trần lãi suất tiền gửi mới từ ngày 18-3, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã chính thức điều chỉnh giảm tương ứng lãi suất ở các kỳ hạn.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giảm 0,5% lãi suất huy động các kỳ hạn xuống còn tối đa 5%/năm, 5,5%/năm, 6%/năm, 6,5%/năm, 7,5%/năm, tương ứng cho các kỳ hạn tiền gửi một tháng, hai tháng, từ ba đến năm tháng, từ sáu đến 11 tháng và trên 12 tháng. Với lãi suất huy động USD, BIDV áp dụng trần lãi suất 1,0%/năm đối với khách hàng dân cư, trần lãi suất 0,25%/năm đối với khách hàng là các tổ chức kinh tế. Tương tự các NHTM nhà nước khác như Agribank, Vietcombank lãi suất VNĐ kỳ hạn 12 tháng là trên 7%/năm.

Đối với các NHTM khác như Sacombank, áp dụng mức lãi suất 5,7%/năm cho các khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng kỳ hạn một tháng, với số tiền gửi trên 50 triệu đồng lãi suất là 5,8%/năm; kỳ hạn 2-3 tháng lãi suất là 5,7%/năm với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng, trên 50 triệu đồng lãi suất là 6%/năm. Ngân hàng Đông Á áp dụng lãi suất kỳ hạn 1-3 tuần 0,5-0,6%/năm; lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 5,8-5,9%/năm.

TRÀ PHƯƠNG