Như vậy mốc tâm lý 460 điểm cũng không trụ được. Khối lượng giao dịch tại sàn TP.HCM xuống khá thấp, chỉ đạt hơn 38 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.459 tỉ đồng. Phiên này nhà đầu tư nước ngoài bán ra hơn 3,2 triệu chứng khoán, mua mua vào hơn 2,2 triệu chứng khoán. Thống kê trên sàn TP.HCM có chín mã chứng khoán tăng giá, 16 mã giữ giá, còn lại 168 mã giảm giá.

Tại sàn Hà Nội, chứng khoán tiếp tục lùi về mức 144 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index giảm 3,38 điểm (tương đương giảm 2,29%), chốt ở mức 144,53 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn cực thấp, chỉ đạt hơn 16,4 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị hơn 470 tỉ đồng. Khối ngoại cũng bán nhiều hơn mua (bán hơn 313,2 ngàn chứng khoán và mua vào 159,5 ngàn chứng khoán).

Sàn Upcom vẫn tiếp tục đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Upcom-Index giảm 0,3 điểm (tương đương giảm 0,53%). Khối lượng giao dịch chỉ hơn 95,6 ngàn chứng khoán, tương ứng giá trị 1,23 tỉ đồng.

B.NHƠN