Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Vinashin, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã được chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Theo đó, tổng công ty này đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để chuyển thành Công ty Đóng tàu dầu khí Dung Quất với nhiệm vụ trọng tâm là đóng tàu.

Ông Nguyễn Văn Hội, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Đóng tàu dầu khí Dung Quất, cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là vẫn giữ nguyên bộ máy tổ chức của Nhà máy đóng tàu Dung Quất. Trong quá trình tái cơ cấu sẽ rà soát, xem xét từng bộ phận để sắp xếp, phân công công tác cho phù hợp”.

Từ ngày 1-8, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã bắt đầu chuyển giao bộ máy tổ chức, chính quyền, công tác đảng, đoàn thể trở thành đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công ty đang thực hiện luân chuyển khoảng 500 cán bộ các phòng ban trực thuộc sang các đơn vị chức năng thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Chẳng hạn như lực lượng bảo vệ của Nhà máy đóng tàu Dung Quất sẽ điều chuyển một số nhân viên qua Công ty An ninh dầu khí; cán bộ của phòng đời sống và công ty cung ứng dịch vụ hàng hải của Nhà máy đóng tàu Dung Quất chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Dịch vụ tổng hợp dầu khí Việt Nam. Lực lượng lao động của Công ty Vận tải thủy bộ nhà máy đóng tàu Dung Quất chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTRANS)…

Ngoài ra, thực hiện tái cơ cấu, Petro Viet Nam cũng quyết định giải thể đối với 4 công ty hoạt động không hiệu quả của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, đó là công ty đầu tư công nghiệp tàu thủy, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, tư vấn thiết kế và đóng tàu. Toàn bộ lực lượng lao động của bốn công ty này sẽ được đào tạo lại cung cấp nhân lực cho Nhà máy đóng tàu Dung Quất và nhà máy nhiên liệu sinh học (Bio - Ethanol) Dung Quất.

Trước mắt, trong quá trình tái cơ cấu công ty vẫn đảm bảo ổn định mức lương của người lao động tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất như trước. Về lâu dài người lao động của nhà máy sẽ được hưởng theo doanh thu của công ty.

Theo ông Hội, hiện tại công ty đang tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành hai con tàu trọng tải 104.000 tấn và 105.000 tấn. Tàu 104.000 tấn dự kiến hạ thủy tháng 1-2011 và bàn giao tháng 4-2011 cho đối tác. Tàu 105.000 tấn sẽ hạ thủy vào tháng 8-2011 và bàn giao tháng 12-2011. Trước mắt, trong quá trình tái cơ cấu bộ máy, "mục tiêu chính của chúng tôi sẽ hoàn thành 2 con tàu “siêu trọng” này".

Dự kiến đến cuối năm nay, bộ máy của Công ty Đóng tàu dầu khí Dung Quất sẽ rút xuống từ 2.300 lao động hiện tại còn 1.800 kỹ sư, công nhân làm việc tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Theo ĐỨC THANH (TTO )