Theo công văn, các TCTD cần rà soát các khoản nợ vay của khách hàng để nắm tình hình thiệt hại đối với vốn tín dụng do các cơn bão số 8, 9, 10, 11 gây ra. Sau đó, căn cứ vào các quy định hiện hành chỉ đạo các chi nhánh nơi có thiệt hại cơ cấu lại thời hạn trả nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi vốn vay, gia hạn nợ), miễn, giảm lãi tiền vay theo thẩm quyền đối với từng trường hợp cụ thể và xem xét cho vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

NHNN cũng cho biết trường hợp khách hàng vay vốn bị thiệt hại nặng, vượt khả năng xử lý thì TCTD cần đề xuất UBND tỉnh có báo cáo Bộ Tài chính, NHNN xem xét, giải quyết theo quy định.

B.NHƠN